Nip : -
  Nama : Gita Puspita Sari, AMd
  Jabatan : KAJUR MM
  Kategori : Pimpinan
  Pelajaran : DASAR KOMPETENSI KEJURUAN & KOMPETENSI KEJURUAN
  Tgl Lahir : JAKARTA, 10 Desember 1988
  Alamat : PERUM BUMI CIBINONG ENDAH BLOK DXI NO.7
  Jenis kelamin : Perempuan
  Pendidikan Terakhir : D3
  Telp/Hp : 085710101069 bu.gitgit@gmail.com